روز دوشنبه ۱۰ ساله های یاران و تیم آبفا در ورزشگاه آب منطقه ای به دیدار یکدیگر رفتند و در نهایت نتیجه این بازی صفر بر صفر اعلام شد.
تیم یاران موقعیت های بسیاری در دو نیمه داشت اما موفق به گلزنی نشد.
مهم ترین موقعیت  , شوت مهدی نوریان بود که پس از برخورد با تیرک ازروی خط دروازه به زمین بازی برگشت و گل نشد.


چهارمین پیروزی یاران در لیگ برتر استان

⭕️⭕️چهارمین پیروزی یاران درلیگ برتر استان ۱۴سال یاران ۴-شهریار خمینی شهر ...

اطلاعیه مهم

باتوجه به کوتاهترشدن ساعات روشنایی روزها برنامه تمرینات نیمهای یاران ازروز ...

سه امتیاز برای یاران در کاشان

⚽️سومین پیروزی ‌پی درپی ۱۴سال یاران درلیگ برتراستان ۱۴سال یاران ۳ ...

⚽️ادامه پیروزیهای ۱۴ سال یاران

هفته سوم لیگ برتر ۱۴ سال استان . یاران ۲ پاسارگاد ...

نتیجه بازی

نتیجه بازی با تیم لیگ برتری آینده سازان ذوب ۲ ...آمار سایت موسسه ورزشی یاران