رده سنی نام تیم ها روز مسابقه  ساعت مسابقه تاریخ مسابقه محل مسابقه
13 سال یاران – یاوران المهدی پنج شنبه 16:30 95/6/18 ورزشگاه آب منطقه ای
10-12 سال شاهین –یاران   پنج شنبه 17 95/6/18 ورزشگاه 13 آبان

چهارمین پیروزی یاران در لیگ برتر استان

⭕️⭕️چهارمین پیروزی یاران درلیگ برتر استان ۱۴سال یاران ۴-شهریار خمینی شهر ...

اطلاعیه مهم

باتوجه به کوتاهترشدن ساعات روشنایی روزها برنامه تمرینات نیمهای یاران ازروز ...

سه امتیاز برای یاران در کاشان

⚽️سومین پیروزی ‌پی درپی ۱۴سال یاران درلیگ برتراستان ۱۴سال یاران ۳ ...

⚽️ادامه پیروزیهای ۱۴ سال یاران

هفته سوم لیگ برتر ۱۴ سال استان . یاران ۲ پاسارگاد ...

نتیجه بازی

نتیجه بازی با تیم لیگ برتری آینده سازان ذوب ۲ ...



آمار سایت موسسه ورزشی یاران