با بازیکنان برتر  ماه   تیم جوانان یاران ?آشنا شوید:????
dey

محمد صالح حیدری(بازیکن برتر فنی)-عرفان فضل الهی(بازیکن برتر فنی)-سید مهدی هاشمی(بازیکن برتر اخلاق)-محمد علی داودی(بازیکن  برتر اخلاق)


تسلیت

جناب آقای علی اکبردهقان درغم ازدست دادن مادرگرامیتان شریک وهمدردهستیم.🖤 روحشان شاد ...

چهارمین پیروزی یاران در لیگ برتر استان

⭕️⭕️چهارمین پیروزی یاران درلیگ برتر استان ۱۴سال یاران ۴-شهریار خمینی شهر ...

اطلاعیه مهم

باتوجه به کوتاهترشدن ساعات روشنایی روزها برنامه تمرینات نیمهای یاران ازروز ...

سه امتیاز برای یاران در کاشان

⚽️سومین پیروزی ‌پی درپی ۱۴سال یاران درلیگ برتراستان ۱۴سال یاران ۳ ...آمار سایت موسسه ورزشی یاران