رده سنی نام تیم ها روز مسابقه  ساعت مسابقه تاریخ مسابقه محل مسابقه
۱۳ سال  پتوی لاله-یاران پنج شنبه ۱۲:۳۰ ۹۶/۷/۶ هاتف
۱۰-۱۱-۱۲ سال  پتوی لاله-یاران پنجشنبه ۱۳:۳۰ ۹۶/۰۷/۶ هاتف
۱۳ سال ذوب آهن-پیام پنج شنبه ۱۶ ۹۶/۰۷/۶ شفق
۱۴ سال کیان تام-یاران پنج شنبه ۱۵ ۹۶/۰۷/۶ آزادی خوراسگان

⚽️نوجوانان یاران لیگ راباپیروزی شروع کردند👏

علم وادب ۰ - یاران ۱ 💙شیربچه های یاران هفته اول ...

اطلاعیه

طبق هماهنگی های بعمل آمده  با مدیریت موسسه ، بدینوسیله ...

اعلام نتایج

پایان دوررفت لیگ برتر ۱۴سال استان اصفهان با مقام دوم ...

یاوری:تیم فعلی یکی از مدعیان مسابقات سال آینده نوجوانان است

سرمربی تیم ملی فوتبال نونهالان ایران معتقد است تجربه ارزشمند ...

اولین دوره فستیوال فوتبال نونهالان اصفهان

اولین دوره فستیوال فوتبال نونهالان اصفهان با حضور تیم های ...آمار سایت موسسه ورزشی یاران