رده سنی نام تیم ها روز مسابقه  ساعت مسابقه تاریخ مسابقه محل مسابقه
۱۳ سال  پتوی لاله-یاران پنج شنبه ۱۲:۳۰ ۹۶/۷/۶ هاتف
۱۰-۱۱-۱۲ سال  پتوی لاله-یاران پنجشنبه ۱۳:۳۰ ۹۶/۰۷/۶ هاتف
۱۳ سال ذوب آهن-پیام پنج شنبه ۱۶ ۹۶/۰۷/۶ شفق
۱۴ سال کیان تام-یاران پنج شنبه ۱۵ ۹۶/۰۷/۶ آزادی خوراسگان

صعود دلچسب و مقتدرانه نوجوانان

نوجوانان یاران در بازی برگشت از مرحله پلی آف با ...

ابهام درنتیجه نهایی لیگ برتر ۱۴سال استان

عصر دیروز تیم ۱۴سال یاران درآخرین بازی خود میهمان تیم ...

یاوری:تیم ملی نیاز به سرمربی بزرگ خارجی دارد

یاوری: تیم ملی نیاز به سرمربی بزرگ خارجی دارد تهران - ...

🔵 بازیهای زیبا وتماشگر ویژه

روزگذشته ورزشگاه آبفا شاهد دوبازی زیبا و با کیفیت بین ...

آشنایی با آکادمی فوتبال ستارگان نوری تهران

مدیریت این آکادمی به عهده آقای نورالدین بدخشان که ازافراد ...آمار سایت موسسه ورزشی یاران