رده سنی نام تیم ها روز مسابقه ساعت مسابقه تاریخ مسابقه محل مسابقه
۱۳ سال پیام-ذوب آهن پنج شنبه ۱۴ ۹۶/۰۹/۱۶ آب منطقه ای
۱۳ سال یاران-پتوی لاله پنج شنبه ۱۵:۱۵ ۹۶/۰۹/۱۶ آب منطقه ای
۱۰-۱۱-۱۲ سال سلامت-یاران پنج شنبه ۱۷ ۹۶/۰۹/۱۶ بابوکان
جوانان  یاران-داتیس جمعه ۱۴:۳۰ ۹۶/۰۹/۱۷ آب منطقه ای

⚽️نوجوانان یاران لیگ راباپیروزی شروع کردند👏

علم وادب ۰ - یاران ۱ 💙شیربچه های یاران هفته اول ...

اطلاعیه

طبق هماهنگی های بعمل آمده  با مدیریت موسسه ، بدینوسیله ...

اعلام نتایج

پایان دوررفت لیگ برتر ۱۴سال استان اصفهان با مقام دوم ...

یاوری:تیم فعلی یکی از مدعیان مسابقات سال آینده نوجوانان است

سرمربی تیم ملی فوتبال نونهالان ایران معتقد است تجربه ارزشمند ...آمار سایت موسسه ورزشی یاران