رده سنی نام تیم ها روز مسابقه ساعت مسابقه تاریخ مسابقه محل مسابقه
۱۳ سال پیام-ذوب آهن پنج شنبه ۱۴ ۹۶/۰۹/۱۶ آب منطقه ای
۱۳ سال یاران-پتوی لاله پنج شنبه ۱۵:۱۵ ۹۶/۰۹/۱۶ آب منطقه ای
۱۰-۱۱-۱۲ سال سلامت-یاران پنج شنبه ۱۷ ۹۶/۰۹/۱۶ بابوکان
جوانان  یاران-داتیس جمعه ۱۴:۳۰ ۹۶/۰۹/۱۷ آب منطقه ای

ابهام درنتیجه نهایی لیگ برتر ۱۴سال استان

عصر دیروز تیم ۱۴سال یاران درآخرین بازی خود میهمان تیم ...

یاوری:تیم ملی نیاز به سرمربی بزرگ خارجی دارد

یاوری: تیم ملی نیاز به سرمربی بزرگ خارجی دارد تهران - ...

🔵 بازیهای زیبا وتماشگر ویژه

روزگذشته ورزشگاه آبفا شاهد دوبازی زیبا و با کیفیت بین ...

آشنایی با آکادمی فوتبال ستارگان نوری تهران

مدیریت این آکادمی به عهده آقای نورالدین بدخشان که ازافراد ...

آشنایی با ستارگان فردای یاران

نام؟ شایان نام خانوادگی؟ عیدی وندی تاریخ تولد؟ ۱۳۸۲/۴/۵ پست تخصصی؟ هافبک چپ چند ...آمار سایت موسسه ورزشی یاران